WMC Norway

WMC Norway AS ble ble etablert i 2012 og WMC Norwork er heleid av WMC Norway AS. Selskapets viktigste målsetning er å være en vesentlig del av våre kunders verdikjede. Dette gjennom å tilby kvalifisert arbeidskraft for varierte arbeidsoppgaver innen industri, verksted, ingeniørtjenester, sjøfart, olje og gass industri, handelsnæring og annen virksomhet.

 

 

Arbeidsgiver del:

Arbeidsgivere får tilgang til eget område ved innlogging. Arbeidsøkende med godkjente søknader blir tilgjengelig for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan gjøre detaljerte søk innad i portalen etter den arbeidskraft de trenger. Jobbsøkere i Norwork portalen som er tilgjengelig for arbeidsgiver, har som regel bilde og vedlegg knyttet til sin søknad. Det er kostnadsfritt for arbeidsgiver å søke blant jobbsøkere sine søknader. Arbeidsgiver kan først få se innhold i søknader før han eventuelt bestemmer seg for full tilgang til kontaktopplysninger. Arbeidsgivere har mulighet til å kjøpe annonse for profilering av ledig stilling annonse.

 

Jobbsøker del:

Arbeidsøkende får eget medlemsområde med muligheter til å legge inn detaljerte opplysninger i forbindelse med jobbsøknad. Jobbsøker får generert egen "Norwork CV" og har mulighet til å laste opp dokumenter som angår jobbsøknad. Jobbsøker kan se grafisk prosentvis ferdigstilling av søknad og kan se om søknad er godkjent av admin. Jobbsøker kan når som helst skjule sin profil og søknad for arbeidsgivere om man av en eller annen grunn ikke ønsker jobbtilbud. Det er komplett kostnadsfritt for jobbsøker. Jobbsøker har mulighet for å profilere sin søknad ved å kjøpe reklame.

 

Selskapsinformasjon:

 

For nærmere informasjon, ta kontakt ved å klikke på "kontakt" eller kontakt oss direkte via epost eller telefon.

WMC Norway AS er godkjent som bemanningsforetak og har organisasjonsnummer 999600476 MVA.

 

Selskapets forretningsadresse er: WMC Norway AS, Storebø, 5392 Storebø.