Introduksjon for arbeidsgiver: Klikk her

Vilkår for jobbsøker.

Det er absolutt gratis for arbeidssøkende å registrere seg som arbeidssøker how WMC Norwork. Man kan logge seg inn og fra eget kontrollpanel bygge sin egen "Norwork CV". Denne blir vurdert

og eventuelt godkjent for visning til arbeidsgivere som WMC Norwork er tilknyttet. Arbeidsgiver får kun se søknader innen det segment arbeidsgiver opererer i og kun de som admin har godkjent og tildeler arbeidsgiver. Jobbsøker kan når som helst skjule sin søknad og profil for arbeidsgivere.

Ved å registrere dine opplysninger som jobbsøker hos Norwork, godkjenner du samtidig at den informasjonen du registrerer blir lagret i vår database over jobbsøkere.

 

Jobbsøker samtykker til følgende:


"Jeg samtykker herved til at Norwork behandler og lagrer de opplysninger som gis av meg, i det øyemed å skaffe meg temporære oppdrag eller rekruttere meg til faste stillinger.
Jeg er inneforstått med at de opplysningene således kan bli presentert for potensielle oppdragsgivere etter at min CV og opplysninger er komplett.

Jeg samtykker dessuten at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sine arbeidsrettslige forpliktelser.

Disse opplysningene gis frivillig og jeg er kjent med at jeg kan kreve innsyn etter personopplysningslovens §18 og retting etter samme lov § 27 og § 28

Det er kostnadsfritt for jobbsøker å være registrert som jobbsøker. "

Vilkår for arbeidsgiver.

WMC Norwork tilbyr arbeidsgivere gratis tilgang til oversikt over arbeidssøkende innen det segment arbeidsgiver opererer i. Det tilkommer kun en mindre avgift

om arbeidsgiver velger å oppgradere for full tilgang til komplette opplysninger.

Arbeidsgivere kan søke blant kvalitetsikrede arbeidssøkere hvor man kan se "Norwork CV" og vedlegg lastet opp for hver arbeidssøker.

Arbeidsgiver har kontinuerlig tilgang og det er ingen andre avgifter for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har forøvrig ingen andre forpliktelser.

Hver uke tilkommer mange nye arbeidsøkere i WMC Norwork. Kun arbeidssøkere som WMC Norwork har godkjent jobbsøknad for, blir synlig for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal under ingen omstendighet nytte opplysninger til andre formål enn jobbsammenheng.