Nyheter

 

 

10.02.2013

Jobbsøkere kan lage annonse.

28.01.2013

Arbeidsgivere kan lage annonse

03.03.2012

Nyhetsbrev tilgjengelig fra www.twitter.com/norwork

01.03.2012

Følg WMC Norwork på facebook fra www.facebook.com/norwork

20.01.2012

Informasjon om Norwork på www.youtube.com/norwork

25.05.2011

Video som viser hvordan jobbsøker lager søknad er tilgjengelig fra fremside portal.

10.05.2011

jobbsøkere kan se om søknad er godkjent av admin. De kan også se grafisk grad av ferdigstilling av søknad.

05.05.2011

Nye funksjoner i kontroll panel og nye funksjoner fremside

01.03.2011

Vi har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 41005040

26.02.2011

Vennligst besøk denne siden for informasjon om hvordan man bygger sin Norwork CV.

25.02.2011

Det er nå implementert forbedrede kontrollpanel som er mer oversiktlig for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Søkefunksjoner til arbeidsgiver er forbedret.

12.02.2011

Når arbeidssøkere legger inn arbeidssøknad ved å registrere seg så blir de automatisk plassert i det segment yrket tilsier. Når arbeidsgiver lager konto så velger arbeidsgiver segment de opererer i ved registrering.

27.11.2010

Arbeidsgiver kan selv etablere tilgang til område på portalen for vurdering av jobbsøkere innen segment arbeidsgiver opererer i.

03.07.2010

Som jobbsøker kan du optimalisere din profil og CV og skrive denne ut.

Du kan nå skifte brukernavn og også logge inn med epost adresse.

01.05.2010

Norwork har nå etablert nye funksjonaliteter på siden.

Arbeidsøkende og arbeidsgivere kan logge inn.