1
Jobseekers in portal
2
Employers in portal
3
Pageviews in portal

Introduksjon for arbeidsgiver: Klikk her

Vilkår for jobbsøker.

Det er absolutt gratis for arbeidssøkende å registrere seg som arbeidssøker how WMC Norwork. Man kan logge seg inn og fra eget kontrollpanel bygge sin egen "Norwork CV". Denne blir vurdert

og eventuelt godkjent for visning til arbeidsgivere som WMC Norwork er tilknyttet. Arbeidsgiver får kun se søknader innen det segment arbeidsgiver opererer i og kun de som admin har godkjent og tildeler arbeidsgiver. Jobbsøker kan når som helst skjule sin søknad og profil for arbeidsgivere.

Ved å registrere dine opplysninger som jobbsøker hos Norwork, godkjenner du samtidig at den informasjonen du registrerer blir lagret i vår database over jobbsøkere.

 

Jobbsøker samtykker til følgende:


"Jeg samtykker herved til at Norwork behandler og lagrer de opplysninger som gis av meg, i det øyemed å skaffe meg temporære oppdrag eller rekruttere meg til faste stillinger.
Jeg er inneforstått med at de opplysningene således kan bli presentert for potensielle oppdragsgivere etter at min CV og opplysninger er komplett.

Jeg samtykker dessuten at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sine arbeidsrettslige forpliktelser.

Disse opplysningene gis frivillig og jeg er kjent med at jeg kan kreve innsyn etter personopplysningslovens §18 og retting etter samme lov § 27 og § 28

Det er kostnadsfritt for jobbsøker å være registrert som jobbsøker. "

Vilkår for arbeidsgiver.

WMC Norwork tilbyr arbeidsgivere gratis tilgang til oversikt over arbeidssøkende innen det segment arbeidsgiver opererer i. Det tilkommer kun en mindre avgift

om arbeidsgiver velger å oppgradere for full tilgang til komplette opplysninger.

Arbeidsgivere kan søke blant kvalitetsikrede arbeidssøkere hvor man kan se "Norwork CV" og vedlegg lastet opp for hver arbeidssøker.

Arbeidsgiver har kontinuerlig tilgang og det er ingen andre avgifter for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har forøvrig ingen andre forpliktelser.

Hver uke tilkommer mange nye arbeidsøkere i WMC Norwork. Kun arbeidssøkere som WMC Norwork har godkjent jobbsøknad for, blir synlig for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal under ingen omstendighet nytte opplysninger til andre formål enn jobbsammenheng.

 

 

Nyheter

 

 

10.02.2013

Jobbsøkere kan lage annonse.

28.01.2013

Arbeidsgivere kan lage annonse

03.03.2012

Nyhetsbrev tilgjengelig fra www.twitter.com/norwork

01.03.2012

Følg WMC Norwork på facebook fra www.facebook.com/norwork

20.01.2012

Informasjon om Norwork på www.youtube.com/norwork

25.05.2011

Video som viser hvordan jobbsøker lager søknad er tilgjengelig fra fremside portal.

10.05.2011

jobbsøkere kan se om søknad er godkjent av admin. De kan også se grafisk grad av ferdigstilling av søknad.

05.05.2011

Nye funksjoner i kontroll panel og nye funksjoner fremside

01.03.2011

Vi har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 41005040

26.02.2011

Vennligst besøk denne siden for informasjon om hvordan man bygger sin Norwork CV.

25.02.2011

Det er nå implementert forbedrede kontrollpanel som er mer oversiktlig for arbeidssøkere og arbeidsgivere. Søkefunksjoner til arbeidsgiver er forbedret.

12.02.2011

Når arbeidssøkere legger inn arbeidssøknad ved å registrere seg så blir de automatisk plassert i det segment yrket tilsier. Når arbeidsgiver lager konto så velger arbeidsgiver segment de opererer i ved registrering.

27.11.2010

Arbeidsgiver kan selv etablere tilgang til område på portalen for vurdering av jobbsøkere innen segment arbeidsgiver opererer i.

03.07.2010

Som jobbsøker kan du optimalisere din profil og CV og skrive denne ut.

Du kan nå skifte brukernavn og også logge inn med epost adresse.

01.05.2010

Norwork har nå etablert nye funksjonaliteter på siden.

Arbeidsøkende og arbeidsgivere kan logge inn.

 

WMC Norway

WMC Norway AS ble ble etablert i 2012 og WMC Norwork er heleid av WMC Norway AS. Selskapets viktigste målsetning er å være en vesentlig del av våre kunders verdikjede. Dette gjennom å tilby kvalifisert arbeidskraft for varierte arbeidsoppgaver innen industri, verksted, ingeniørtjenester, sjøfart, olje og gass industri, handelsnæring og annen virksomhet.

 

 

Arbeidsgiver del:

Arbeidsgivere får tilgang til eget område ved innlogging. Arbeidsøkende med godkjente søknader blir tilgjengelig for arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan gjøre detaljerte søk innad i portalen etter den arbeidskraft de trenger. Jobbsøkere i Norwork portalen som er tilgjengelig for arbeidsgiver, har som regel bilde og vedlegg knyttet til sin søknad. Det er kostnadsfritt for arbeidsgiver å søke blant jobbsøkere sine søknader. Arbeidsgiver kan først få se innhold i søknader før han eventuelt bestemmer seg for full tilgang til kontaktopplysninger. Arbeidsgivere har mulighet til å kjøpe annonse for profilering av ledig stilling annonse.

 

Jobbsøker del:

Arbeidsøkende får eget medlemsområde med muligheter til å legge inn detaljerte opplysninger i forbindelse med jobbsøknad. Jobbsøker får generert egen "Norwork CV" og har mulighet til å laste opp dokumenter som angår jobbsøknad. Jobbsøker kan se grafisk prosentvis ferdigstilling av søknad og kan se om søknad er godkjent av admin. Jobbsøker kan når som helst skjule sin profil og søknad for arbeidsgivere om man av en eller annen grunn ikke ønsker jobbtilbud. Det er komplett kostnadsfritt for jobbsøker. Jobbsøker har mulighet for å profilere sin søknad ved å kjøpe reklame.

 

Selskapsinformasjon:

 

For nærmere informasjon, ta kontakt ved å klikke på "kontakt" eller kontakt oss direkte via epost eller telefon.

WMC Norway AS er godkjent som bemanningsforetak og har organisasjonsnummer 999600476 MVA.

 

Selskapets forretningsadresse er: WMC Norway AS, Storebø, 5392 Storebø.